کالای فیزیکی

غلط گیر پاک کنی دو سر

غلط گیر پاک کنی دو سر
غلط گیر پاک کنی دو سر
غلط گیر پاک کنی دو سر
غلط گیر پاک کنی دو سر

غلط گیر پاک کنی دو سر

۸۵٫۰۰۰تومان
یاسی
اضافه به سبد خرید

یک محصول و دو کاربر

هم مداد رو باهاش پاک میکنی

هم خودکار رو غلط گیری میکنی

متراژ غلط گیر ۶ متر

توضیحات